As a global human resources Everyone who wants to play an active part

Như một nguồn nhân lực toàn cầu Tất cả những người muốn đóng một vai trò tích cực

想作为国际人才活跃的各位 想作為國際人才活躍的各位

グローバル人材として活躍したい皆様

Study in Fukuoka

Fascinating of Fukuoka

Work in Fukuoka


福岡專門學校留學 推薦

English

ベトナム語

中文(简体字)

中文(繁体字)

中文(繁体字)


在專業指導上福岡擁有細節最先端的技術力

福岡


福岡的專門學校擁有世界最前端的技術力量,是其雄厚教育實力的一個表現。例如自動車技術、醫療關聯技術、護理關聯技能等專業,如果在專門學校集中學習,會增加在日本就職的機會。除此之外還有動漫、設計、美容時尚等各種專業,為各位的將來提供全方位支援。

從日本語學校到專門學校

在專業指導上福岡擁有世界上最先端的技術力


作為一般社團法人福岡縣專修學校各種學校協會加盟校的日本語學校,經營穩定、教育內容充實。經常舉辦各種國際交流活動,增加了與日本人進行交流的機會。從經驗豐富的講師到獨具魅力的講師,日本語學校擁有強大的講師陣容,在這裡學習日語,一般取得日本語檢定N2級的成績, 就可以進入專門學校深造。


畢業后的就職、創業

福岡的專門學校畢業后有3個選擇

第一個是在日本就職或者創業。福岡的專門學校不只是教學而且進行實務技能指導,具備實戰經驗可以直接上崗工作。關於創業,近年福岡政府施行各種優惠政策,為亞洲各國前來投資提供舞台。由此可見,在福岡就業的機會很多。

第二個就是回國就職或者創業业。
帶著日本的先進技術回國後,一定會成為搶手的熱門人物。

最後一個選擇,專門學校畢業後也有人想對自己的專業進行更深一步的研究。
那樣的人,2年制以上的專門學校畢業後,可以從大學本科三年級編入,畢業後考入大學院。如果是4年制的專門學校, 畢業後可以直接考入大學院。

比大學就職可能性更高的專門學校

來日本留學,進入大學自然是好事。但是,找不到真正適合自己的大學的情況下、推薦去專門學校。 不是所有的人都要成為社長、政治家。學習專門技術,成為現場責任者,擁有社會存在感的成功者很多。另外很多專門學校畢業生能夠在創作領域有所成就、點燃夢想和希望,營造完美人生。 相比大學・短大,專門學校通常保持著較高的就職率。擁有超強就職力的,當屬專門學校