As a global human resources Everyone who wants to play an active part

Như một nguồn nhân lực toàn cầu Tất cả những người muốn đóng một vai trò tích cực

想作为国际人才活跃的各位 想作為國際人才活躍的各位

グローバル人材として活躍したい皆様

Study in Fukuoka

Fascinating of Fukuoka

Work in Fukuoka


福岡的精彩看點

English

ベトナム語

中文(简体字)

中文(繁体字)

中文(繁体字)


福岡是食品價格最低的城市

按消費者物價地域差指數計算,在20個大城市中福岡以食品價格最低而引以為傲,
此外擁有超強的防火能力也受到好評,名副其實的安全、適宜居住的城市。

Fukuoka City


福岡在世界排名第12位”.

九州最大的城市福岡市被稱為亞洲的門戶,古時候亞洲各國貿易往來盛行。 擔負九州地區文化、交通和經濟中心的福岡市是擁有博多、天神等商業圈的大都市,無論時尚、音樂、飲食文化等和亞洲都有不可割捨的獨特世界觀。

Fukuoka city

Fukuoka city


根據英國權威雜誌[MONOCLE]特集的2012年版「生活質量-世界最適合居住的25個城市排名」評價
福岡被評為都市再生的典範,位列10位

Fukuoka city

Fukuoka city

另外因為空港、地鐵、電車、船等交通網特別發達,所以不論是在福岡市內還是去國外,交通都很便利。


多元的飲食文化 享譽世界的服務 豐富的自然資源

福岡的交通

福岡的交通

福岡的5個精彩看點

福岡擁有150萬人口

福岡地理面積4978平方公里

福岡GDP

福岡有400年的歷史

福岡的留學生總數大約1萬人