As a global human resources Everyone who wants to play an active part

Như một nguồn nhân lực toàn cầu Tất cả những người muốn đóng một vai trò tích cực

想作为国际人才活跃的各位 想作為國際人才活躍的各位

グローバル人材として活躍したい皆様

Study in Fukuoka

Fascinating of Fukuoka

Work in Fukuoka


福冈的精彩看点

English

ベトナム語

中文(简体字)

中文(繁体字)

中文(繁体字)


福冈是食品价格最低的城市

按消费者物价地域差指数计算,在20个大城市中福冈以食品价格最低而引以为傲,
此外拥有超强的防火能力也受到好评,名副其实的安全、适宜居住的城市。

福冈在世界排名第14位!


福冈在世界排名第10位”.

九州最大的城市福冈市被称为亚洲的门户,古时候亚洲各国贸易往来盛行。担负九州地区文化、交通和经济中心的福冈市是拥有博多、天神等商业圈的大都市,无论时尚、音乐、饮食文化等和亚洲都有不可割舍的独特世界观。

Fukuoka city

Fukuoka city


根据英国权威杂志[MONOCLE]特集的2014年版「生活质量-世界最适合居住的25个城市排名」评价
福冈被评为都市再生的典范,位列10位

Fukuoka city

Fukuoka city

另外因为空港、地铁、电车、船等交通网特别发达,所以不论是在福冈市内还是去国外,交通都很便利。


多元的饮食文化 享誉世界的服务 丰富的自然资源

福冈的交通

福冈的交通

福冈的5个精彩看点

福冈拥有150万人口

福冈地理面积在全国排第29位

福冈的GDP在日本全国排第9位

福冈有400年历史

福冈留学生总数大约1万人