As a global human resources everyone who wants to play an active part

As a global human resources everyone who wants to play an active part

As a global human resources everyone who wants to play an active part

As a global human resources everyone who wants to play an active part

As a global human resources everyone who wants to play an active part

study in Fukuoka

Fascinating of Fukuoaka

Work in fukuoka


English

ベトナム語

中文(简体字)

中文(繁体字)


Hiệp hội các loại hình trường học và trường chuyên tu của tỉnh Fukuoka là gì


Hiệp hội các loại hình trường học và trường chuyên tu của tỉnh Fukuoka là một tổ chức xã hội thông thường có tư cách pháp nhân, được Tỉnh Fukuoka cấp phép vào ngày 01 tháng 04 năm 2012.

Địa điểm

Hiệp hội các loại hình trường học và trường chuyên tu của tỉnh Fukuoka
Fukuoka-shi, Hakata-ku, Yoshizuka Honmachi, 13-50 (Tầng 6 Tòa nhà Government Building)

Mục đích hoạt động

Hiệp hội các loại hình trường học và trường chuyên tu của tỉnh Fukuoka được thành lập với mục đích nâng cao và phát triển các ngành nghề, trên cơ sở cùng hợp tác với các trường chuyên tu và các loại hình trường học trên địa bàn tỉnh Fukuoka. Chúng tôi cam kết hỗ trợ các trường học để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Phương châm và nội dung hoạt động

Hiệp hội tiến hành khảo sát các trường chuyên tu, các loại hình trường học để cung cấp cho những người quan tâm các thông tin thiết thực nhất. Các thông tin thu thập sẽ được tổng hợp vào cẩm nang “Hướng dẫn về trường chuyên môn của tỉnh Fukuoka” và được phân phát miễn phí tới quý vị. Bên cạnh đó, để đáp ứng các nhu cầu của học viên về chất lượng giảng dạy tại các trường chuyên tu, chúng tôi cũng triển khai nhiều hoạt động như tổ chức Hội thảo bồi dưỡng giáo viên, liên hệ với các doanh nghiệp về công tác xin việc của học viên, tổ chức “Đại hội giáo dục của các trường chuyên môn tỉnh Fukuoka” v.v.

Phương châm và nội dung hoạt động

Hiện nay có trên 100 trường chuyên tu và các loại hình trường học khác là thành viên của Hiệp hội các loại hình trường học và trường chuyên tu của tỉnh Fukuoka.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập đến trang chủ của Hiệp hội các loại hình trường học và trường chuyên tu của tỉnh Fukuoka.